• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

Predstavitev podjetja

Smo eno najstarejših tovrstnih podjetij na slovenski obali, ki že skoraj 30 let opravljamo kakovostne računovodske storitve in storitve davčnega svetovanja tako za domača, kakor tudi za podjetja v tuji lasti. Nekatera podjetja, naši komitenti, so z nami že od leta 1989.

Storitve podjetja Aval d.o.o. ves čas poslovanja temeljijo na štirih osnovnih izhodiščih in sicer: na kakovosti naših storitev, na nenehnem izobraževanju zaposlenih, na hitri odzivnosti pri reševanju problemov in morebitnih vprašanj ter na maksimalno možni ažurnost obdelave prejetih podatkov in dokumentov.

Seveda je ključ, ki zagotavlja trajnost takšnega pristopa nenehno zavedanje odgovornosti zaposlenih za storitve, ki jih opravljamo, ter stabilna kadrovska zasedba, ki je za trajno kakovostno opravljanje računovodske funkcije v podjetjih, naših komitentih, še po posebej pomembna.

Podjetje je ves čas poslovanja v družinski lasti; z zadovoljstvom lahko rečemo, da je prenos na mlajšo generacijo strokovnjakov uspešno zaključen. Storitve opravljamo v poslovnih prostorih, v centru Kopra, na Pristaniški ulici 8. Za naše cenjene komitente smo dosegljivi sleherni delovni dan med 7. in 15. uro. Lahko se dogovorimo tudi za termine izven prej navedenih, vendar po poprejšnjem dogovoru.

V podjetju Aval d.o.o. poleg drugih pomembnih področij, posvečamo mnogo pozornosti tudi pogojem dela in zdravju zaposlenih; morebiti tudi zato pri nas bolniških odsotnosti  ne poznamo.

Ciljem visoke kakovosti, zaupnosti, odzivnosti in odgovornosti je posvečen naš sleherni delovni dan v letu. Kljub eri »digitalizacije«, katere prednostim sledimo že nekaj let, se trudimo obdržati čim več živega stika z našimi komitenti, saj na osnovi dolgoletne prakse in izkušenj vemo, da prav ta, torej individualni osebni stik in pristop, lahko prinese največje dobrobiti za oba udeleženca v pogodbenem razmerju.

Vabimo vas, da tudi vi, bralec teh vrstic, v vsakdanji praksi preverite, ali so naše kakovostne storitve primerne in uporabne tudi za vaše podjetje oz. s.p..

Spoznajte naše temelje.

Vrednote so temelj vsakega delovanja, vizija in poslanstvo pomembno prispevata k določanju usmeritev in strategij. Če ima organizacija te pojme jasno opredeljene in razume razliko med njimi, lahko vsi skupaj predstavljajo dinamično in uspešno jedro njenega delovanja.

Naše poslanstvo

Poslanstvo podjetja Aval d.o.o. je  sedanjim in bodočim komitentom zagotavljati kakovostne storitve davčnega svetovanja, računovodstva in financ, lastnikom zagotavljati primerne donose, zaposlencem zagotoviti primerne dohodke, dobre pogoje za delo ter pozitivne in odprte  medsebojne odnose tako med zaposlenimi kakor tudi v odnosih z našimi komitenti.

Naša vizija

Ocenjujemo , da smo eno najkvalitetnejših podjetij med srednje velikimi naše dejavnosti v Rep. Sloveniji. Nimamo ambicij postati prihodkovno bistveno večji, želimo pa postati vsestransko še kvalitetnejši in posledično konkurenčnejši, pridobiti še kvalitetnejša podjetja v svoj portfelj in biti nekoliko bolj prepoznavni, to je pač nikoli dokončana zgodba.

Naše vrednote

V v sodelovanje s našimi sedanjimi in bodočimi  partnerji želimo vnesti kar največ pozitivnih vrednot, ki jim tudi sami  sledimo. Gre za vrednote brez katerih tudi kakovostnega poslovnega sodelovanja ni. Govorimo torej o naslednjih za mnoge , seveda tudi za nas, običajne vrednote kot so:

-poštenost in zaupanje

-kreativnost in učinkovitost

-odgovornost in gospodarnost

-spoštovanje in sodelovanje

Hvaležni smo vam za zgodbo,
ki traja že več kot 30 let…

Nekateri pogodbeni partnerji nas spremljate že od leta 1989. Vemo, čez kakšne vse ovire smo se prebijali in se še prebijamo. To so resnično zlata vredne izkušnje, ki so nas naredile še močnejše in pogumnejše. Skupaj smo spoznali in se naučili, da s pravilnim pristopom k problemu to ni več problem. Da je problem izziv in priložnost za izboljšavo. Predvsem pa da se vse da če se hoče in da je včasih dovolj že če si samo resnično prisluhnemo.

Če ustanavljate podjetje oziroma želite zamenjati računovodski servis, vam bomo z veseljem pomagali, se potrudili poiskati in tudi najti najbolj optimalno rešitev za vas.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.