• sl
  • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

POSLOVNA FILOZOFIJA

Družinsko podjetje.
Zanesljivost in pretok znanj.

Line

Podjetje z več kot 30 leti izkušenj na področju računovodstva.

Podjetje AVAL d.o.o. je bilo ustanovljeno z namenom opravljati kakovostne storitve na področju računovodstva in davčnega svetovanja na območju Rep. Slovenije, tako za domača podjetja kakor tudi za podjetja v tuji lasti, na osnovi odlične organizacije delovnih procesov, visokega strokovnega znanja zaposlenih in dobre komunikacije s komitenti, pogodbenimi strankami.

 

Podjetje je v družinski lasti, kar pomeni nenehen in neoviran pretok znanja in izkušenj od starejših k mlajšim zaposlencem kakor tudi v obratni smeri. Poslovno filozofijo opredeljeno ob ustanovitvi podjetja zaposleni  tudi še danes, s svojim pristopom,  pridnim delom in nenehnim izobraževanjem uveljavljamo v vsakdanji delovni praksi.

Poslovna filozofija podjetja pa ostaja enaka in je opredmetena z naslednjimi izhodišči:

  • v središču naše poslovne filozofije je vedno bila in bo kakovost storitev, ki jih opravljamo za naše komitente, pogodbene partnerje,
  • v ospredju našega interesa je vedno bil in bo dolgoročen pogodbeni odnos, ki edini lahko zagotovi visoko stopnjo zadovoljstva, tako naročnika kakor tudi izvajalca storitev,
  • nenehno izobraževanjezaposlenih v podjetju AVAL d.o.o., je osnovni predpogoj za kakovostno obvladovanje  spreminjajoče se zakonodaje in konkreten izogib nezaželeni rutini pri strokovnem delu,
  • podjetje AVAL d.o.o. bo z dodatnimi finančnimi vzpodbudami motiviralo izobraževanje zaposlenih , s ciljem nadaljnje rasti kakovosti storitev,
  • digitalizacija delovnih procesov je nuja, stopnjo digitalne obdelave podatkov bo podjetje stopnjevalo  na vseh točkah kjer je to možno in racionalno,
  • nenehno sledenje trendom digitalizacije ne sme prekiniti žive komunikacije z našimi komitenti, kajti prav v slednji se skriva največji potencial v korist obeh subjektov udeleženih v pogodbenem razmerju.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.