• sl
 • en

E-pošta: povprasevanje@aval.si I Tel.: 00386 5 663 79 20

Pogodbene storitve  s področja računovodstva opravljamo zakonito, strokovno in tekoče v zadovoljstvo in uspešnost naših pogodbenih partnerjev. Za vas lahko opravljamo naslednje računovodske storitve:

 • izdelamo zaključni račun z vsemi prilogami,
 • izdelamo davčno napoved za s.p.-je,
 • izdelamo mesečne, vmesne bilance, lahko tudi  v različnih vsebinskih oblikah in poudarkih, skladno z dogovorom ob naročilu,
 • vodimo glavno knjigo podjetij ali s.p.-jev po metodi dvostavnega knjigovodstva,
 • vodimo domače in tuje saldakonte kupcev in dobaviteljev,
 • opravljamo plačilni promet za komitente po dogovoru, lahko pripravimo tudi ustrezne datoteke in jih posredujemo v ustrezno banko, ali na e-naslov komitenta v plačilo,
 • vodimo seznam osnovnih sredstev in obračunavamo amortizacijo,
 • vodimo računovodstvo po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih ali projektih,
 • obračunavamo obresti po naročilu oz. dogovoru,
 • knjižimo in vodimo blagajne v domači, lahko tudi v tuji valuti,
 • izpišemo in odpošljemo željene podatke iz glavne knjige ali drugih programov, kateri se uporabljajo za spremljanje poslovanja vašega podjetja ali s.p.-ja,
 • izdelamo in odpošljemo poročila za potrebe Banke Slovenije, Ajpes-a  oz. ostalih institucij državne uprave, skladno z dogovorom,
 • pripravimo dokumentacijo in podatke za pridobitev bančnih posojil,
 • usposobljeni smo voditi računovodstvo tudi za »evropske projekte« (nepovratna sredstva itd.),
 • za vas lahko pripravimo pravilnike, sklepe in ostale akte povezane z računovodskim poslovanjem vašega podjetja,
 • za potrebe podjetij v tuji lasti, delujočih v Republiki Sloveniji, lahko pripravimo vmesne mesečne bilance ali poročila po tujih kontnih planih in jih z ustreznim pooblastilom vnesemo v ustrezen zbirni program, s katerim lastnik spremlja poslovanja svojih podjetij po svetu,
 • sodelujemo v morebitnih revizijah tako notranje kakor tudi zunanje narave.

Naše prednosti

Strokovnost in profesionalnost

Računovodski servis Aval odlikuje odlična in izkušena ekipa, kjer smo vsi zaposleni strokovnjaki z bogatimi izkušnjami. Skrbimo za motiviranost zaposlenih in nenehno izobraževanje, kar verjetno pripomore k dejstvu nimamo fluktuacije delovne sile.

Organizacija poslovanja

Smo računovodski servis srednje velikosti, zato se lahko prilagodimo skoraj vsaki racionalni potrebi. . Vsako podjetje, naša pogodbena stranka ima dve referentki. Pogodbeno delo torej poteka nemoteno, neglede na dopuste, bolniške, porodniške ali druge odsotnosti z dela.

Transparentnost

S pomočjo hitre in zanesljive programske aplikacije, vam lahko zagotavljamo tekoči vpogled v stanje in spreminjanje poslovnih dogodkov v glavni knjigi vašega podjetja 24 ur dnevno, vse dni v letu, iz katere koli lokacije , kjer je dostop do internetne povezave zagotovljen.

Varnost

Varnosti podatkov že od nekdaj posvečamo veliko pozornost. Pred zunanjimi napadi se branimo z dvojnim požarnim zidom in kakovostnim antivirusnim programom. Arhivske, varnostne kopije se kopirajo dnevno, na tri različne medije in štiri različne lokacije.

Zaupnost

Zavedamo se, da delamo z zelo občutljivimi podatki, zato posebno pozornost posvečamo zaupnosti podatkov in poslovni tajni zaradi česar imamo z zaposlenci in zunanjimi pogodbeniki sklenjene ustrezne, ostre pogodbene klavzule.

Biti vsak dan boljši

Razmišljanje, kako še izboljšati, biti vsak dan boljši in racionalizirati pogodbeno sodelovanje, je del našega vsakdanjega delovnega procesa. Slednjo prakso poizkušamo uveljaviti povsod tam, kjer za to obstaja interes obeh pogodbenih partnerjev.

Under line
30
+30 let izkušenj na področju računovodstva
Under line
15.
15. leto zaporedoma vpisani v katalog certificiranih računovodskih servisov
Under line
2.
2 leti zapored pridobili mednarodni standard ISAE 3402 (slo. MSZ3402)
Under line
4.
4. leto zapored pridobili potrdilo o opravljanju storitev skladno s Standardom izvajalcev Rač. storitev v Rep. Slo.

Spoštovani bralci teh vrstic, morebitni bodoči komitenti podjetja AVAL d.o.o.

V kolikor imate kakršnekoli specifične zahteve v zvezi računovodsko funkcijo v vašem podjetju, vas lepo prosimo, da nam svoja morebitna vprašanja zastavite na naš e-poštni naslov: aval.koper@siol.net ali pa nam pošljete povpraševanje preko kontaktnega obrazca.